Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN1041 /ІІІ – 118, Комарево – Долна Митрополия / Подем – Рибен – ДЗС „1 май“, PVN2046 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ - Биволаре /PVN 1042/, PVN3044 /ІІІ –

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-07-18 15:00:00
№ 20180718bmPL1292370

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП – публично състезание с предмет: Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN1041 /ІІІ – 118, Комарево – Долна Митрополия / Подем – Рибен – ДЗС „1 май“, PVN2046 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ - Биволаре /PVN 1042/, PVN3044 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ -  Божурица /PVN 1042 по три обособени позиции“, финансиран по проект15.1.1.037 „The streamline of the traffic in the cross border Danubian area” („Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“), e-MS code: ROBG-138, финансиран по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

Срок за получаване на оферти - 16.08.2018 г.; 17,00 часа


Документи
13412018181507_Reshenie TGS.pdf
13462018181507_Obiavlenie TGS.pdf
13542018181507_Титул.pdf
14002018181507_Раздел I - Указания за подготовка на офертите ok.pdf
14052018181507_Раздел II - Методика.pdf
14102018181507_Раздел III - Техническа спецификация.pdf
14152018181507_Раздел IV-Проект на договор.pdf
14212018181507_Раздел V - Указания за образците.pdf
14282018181507_obrazci.rar
15032018181507_Инвестиционен проект.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-08-08 16:20:00
Протокол № 1 2018-09-11 16:10:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-09-25 14:40:00
Протокол №2 2018-10-23 16:00:00
Решение за избор на изпълнител ОП1 2018-10-23 16:15:00
Решение за избор на изпълнител ОП2 2018-10-23 16:20:00
Решение за избор на изпълнител ОП3 2018-10-23 16:25:00
Протокол № 3 2018-10-23 16:05:00
Договор за Обособена позиция № 2 2018-11-29 16:50:00
Договор за Обособена позиция № 3 2018-11-29 16:55:00
Обявление за възложена поръчка за Об. позция № 2 2018-12-11 09:25:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позция № 3 2018-12-11 09:45:00
Договор за Обособена позиция № 1 2018-12-13 13:45:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позция № 1 2018-12-19 14:55:00
Допълнително споразумение към Договор РД-12-147/29.11.2018 г. /Обос поз. №2/ 2019-11-27 11:30:00
Допълнително споразумение към Договор РД-12-146/29.11.2018 г. /Обос поз. №3/ 2019-11-20 11:50:00
Обявление за приключване на Договор РД-12-146/29.11.2018г. 2020-07-06 17:00:00
Обявление за приключване на договор РД-12-147/29.11.2018 г. 2020-07-06 17:05:00

<-- Обратно към поръчки