Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка чрез лизинг на три броя леки автомобили за нуждите на Община Долна Митрополия“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА

Дата: 2018-07-19 16:10:45
№ 20180719Oeoa1310352

Описание:

Целта на настоящата обществена поръчка е да се избере независим изпълнител който да извърши доставка на три броя фабрично нови и неупотребявани леки автомобила за нуждите на Община Долна Митрополия  при условията на 36 (тридесет и шест) месечен финансов лизинг със задължително придобиване на собствеността.

Обект на поръчката „доставка на стоки, осъществявани чрез покупки“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП.

В обхвата на поръчката е включена доставката на три броя, фабрично нови неупотребявани лекотоварни автомобила, включващи два различни модела, а именно:

-          Доставка на 2 (два) броя еднотипни  лекотоварни автомобила тип „Фургон“;

-          Доставка на 1 (един) брой лекотоварен автомобил тип „Комби“.

 

Автомобилите следва да отговарят на минималните технически характеристики или еквивалентни на тях, посочени в одобрената Техническа спецификация.


Срок за получаване на оферти - 26.07.2018 г.; 17,00 часа


Документи
14202018191607_информация.pdf
14402018191607_обява.pdf
14582018191607_Техническа спецификация(2).pdf
15102018191607_Образци(1).docx
15232018191607_Указания за подготовка на образците.pdf
15312018191607_Проект на договор.pdf

ПубликацияДата
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти 2018-07-27 08:45:00
Съобщение за прекратяване 2018-07-31 09:10:00
Заповед за покана по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП 2018-09-20 12:05:00
Покана по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП 2018-09-20 13:10:00

<-- Обратно към поръчки