Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти, собственост на Община Долна Митрополия

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-07-24 17:10:00
№ 20180724mdWH1333019

Описание:

      Настоящата поръчка е с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти, собственост на община Долна Митрополия по две обособени позиции“, както следва:

- Обособена позиция №1 - Упражняване на строителен надзор при Изпълнение на СМР за ремонт, обновяване и оборудване на  Народно читалище "Просвета 1927", гр. Долна Митрополия“ по ПРСР 2014-2020 г.“;

- Обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия”.

Срок за получаване на оферти - 15.08.2018 г.; 17,00 часа.


Документи
37332018241807_Раздел I - Указания за подготовка на офертите.pdf
37392018241807_Раздел ІІ-Методика за оценка на офертите.pdf
37452018241807_Раздел ІІІ-1 Техническа спецификация надзор ОП1.pdf
37502018241807_Раздел ІІІ-2 - Техническа спецификация надзор ОП2.pdf
37572018241807_Раздел IV - Указания за подготовка на образците(1).pdf
38022018241807_Раздел V-1 Проект на договор ОП1.pdf
38082018241807_Раздел V-2 -Проект на договор ОП2.pdf
38142018241807_Образци на документи.rar
40012018241807_читалище ДМ-ново проект.rar
40442018241807_proekt depo za otpadaci.rar
56092018251407_Обявление АОП.pdf
56142018251407_Решение за АОП.pdf

ПубликацияДата
Протокол № 1 2018-10-03 11:10:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-10-29 09:20:00
Протокол № 2 2018-11-08 15:45:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 1 2018-11-08 16:00:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 2 2018-11-08 16:05:00
Протокол № 3 2018-11-08 15:50:00
Договор за Обособена позиция № 1 2018-11-29 15:20:00
Договор за Обособена позиция № 2 2018-11-29 15:55:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позция № 1 2018-12-06 09:30:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позция № 2 2018-12-06 15:35:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 1 2021-03-22 15:45:00

<-- Обратно към поръчки