Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Извършване на СМР за ремонт на общинска улична мрежа в с. Байкал и с. Комарево, община Долна Митрополия

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-09-20 16:40:00
№ 20180920doEv1346301

Описание:

Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР за ремонт на общинска улична мрежа в с.Байкал и с.Комарево, община Долна Митрополия

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка, на когото Община Долна Митрополия ще възложи изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

Предмет на настоящата поръчка е извършване на строително монтажни работи, свързани с ремонт на улична мрежа в две населени места на Община Долна Митрополия  с цел възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на улиците и подобряване носимоспособността на настилката.

В обхвата на поръчката са включени следните подобекти:

-Подобект № 1 : „Ремонт на улица  "Никола Дъбовянов" от ОТ 30 до ОТ 72,  с.Байкал“ ;

-Подобект № 2 : „Ремонт на улица "Македонска" от ОТ 224÷ ОТ 228 в село Комарево“; 


Документи
30452018201709_Информация АОП (1).pdf
30532018201709_Обява улици.pdf
30592018201709_Техническа спецификация.pdf
31262018201709_ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf
22542018251209_Раздел IV Образци на документи.rar

ПубликацияДата
Удължаване на срока за събиране на оферти 2018-10-08 09:05:00
Протокол 2018-10-12 16:05:00
Договор + приложения към него 2018-10-24 16:25:00

<-- Обратно към поръчки