Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на територията на община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬-

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-11-19 14:41:38
№ 20181115wcGh1364627

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1, б.”а“ от ЗОП с предмет: : Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на територията на община Долна Митрополия по ПРСР 2014­- 2020 г. по обособени позиции:

·                    Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР за реконструкция на общински път  PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/  по ПРСР 2014­- 2020 г.";

·                    Обособена позиция №2: „Изпълнение на СМР за реконструкция на общински път  PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ по ПРСР 2014­- 2020 г.".


Документи
38482018161711_Решение АОП.pdf
38562018161711_Обявление АОП.pdf
39042018161711_Раздел I - Указания за подготовка на офертите .pdf
39122018161711_Раздел II Методика за оценка на офертите.pdf
39192018161711_Раздел ІІІ -Техническа спецификация СМР.pdf
39252018161711_Раздел IV-Проект на договор ОП1.pdf
39302018161711_Раздел IV-Проект на договор ОП2.pdf
43592018191411_реконстр PVN 1045, PVN2043-в регулация.rar
44562018191411_път PVN 2043 - от км 0+930 до 5+960.rar
45312018191411_път PVN 1045 - от км 2+150 до 6+300.rar
22582018191711_образци.rar

ПубликацияДата
ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2018-12-14 10:30:00
Прекратяване 2018-12-19 16:30:00
Обявление до АОП за прекратяване на процедурата 2019-01-09 10:25:00

<-- Обратно към поръчки