Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка чрез лизинг на три броя автомобили за нуждите на Община Долна Митрополия

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-11-29 10:52:47
№ 20181129jsNZ1375948

Описание:

Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез лизинг на три броя лекотоварни автомобили за нуждите на Община Долна Митрополия“.

Целта на настоящата обществена поръчка е да се избере независим изпълнител който да извърши доставка на три броя фабрично нови и неупотребявани леки автомобила за нуждите на Община Долна Митрополия  при условията на 36 (тридесет и шест) месечен финансов лизинг със задължително придобиване на собствеността. 


Документи
34512018291111_Техническа спецификация.pdf
34592018291111_Проект на договор.pdf
35082018291111_Образци.docx
40502018291511_Информация до АОП.pdf
41052018291511_Обява.pdf

ПубликацияДата
ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2018-12-05 14:30:00
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти 2018-12-10 09:00:00
Протокол 2018-12-28 15:50:00
Договор + приложения към него 2019-01-28 16:40:00

<-- Обратно към поръчки