Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на територията на община Д. Митрополия по ПРСР 2014¬2020

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-01-31 13:40:01
№ 20190128ACSa1427540

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1, б.”а“ от ЗОП с предмет: : „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на територията на община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г.“ по обособени позиции:

• Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР за реконструкция на общински път PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ по ПРСР 2014¬- 2020 г.";

• Обособена позиция №2: „Изпълнение на СМР за реконструкция на общински път PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ по ПРСР 2014¬- 2020 г.".

Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Краен срок за подаване на оферти: 05.03.2019 г. ; 17,00 часа


Документи
07462019291601_Решение АОП.pdf
07522019291601_Обявление АОП.pdf
07582019291601_Раздел I - Указания за подготовка на офертите 1.pdf
08052019291601_Раздел II Методика за оценка на офертите.pdf
08132019291601_Раздел ІІІ -Техническа спецификация СМР.pdf
08252019291601_Раздел IV-Проект на договор ОП1.pdf
08302019291601_Раздел IV-Проект на договор ОП2.pdf
08382019291601_Раздел V Указания за подготовка на образците.docx.pdf
09232019291601_образци.rar
09592019291601_път PVN 1045 - от км 2+150 до 6+300.rar
10442019291601_път PVN 2043 - от км 0+930 до 5+960.rar
11212019291601_PVN 1045, PVN2043-в регулация.rar

ПубликацияДата
ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2019-02-22 08:55:00
ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2019-02-25 16:05:00
ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2019-02-26 16:45:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-04-02 09:30:00
Протокол №2 2019-04-25 10:25:00
Решение ОП №1 2019-04-25 11:00:00
Решение ОП №2 2019-04-25 11:10:00
Протокол №1 2019-04-25 10:00:00
Доклад 2019-04-25 11:00:00
Протокол №3 2019-04-25 10:55:00
Договор + приложения ОП 1 2019-06-06 09:00:00
Договор + приложения ОП 2 2019-06-06 10:00:00
Обявление за възложена поръчка ОП 1 2019-06-10 09:00:00
Обявление за възложена поръчка ОП 2 2019-06-10 10:00:00
Доп. споразумение към Договор за Обос. поз. №2 2019-11-29 13:45:00
Обявление за приключване на договор за ОП 2 2021-03-29 16:45:00
Обявление за приключване на договор ОП 1 2021-03-29 16:50:00

<-- Обратно към поръчки