Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г. по обособени позиции“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-02-11 16:40:00
№ 20190208FwqV1438572

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия  в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 1 т. 1, б.”а“ от ЗОП с предмет: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия по ПРСР 2014­- 2020 г. по обособени позиции“.

 В обхвата на поръчката са включени следните обекти, обособени в отделни позиции:

·           Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия  по ПРСР 2014­- 2020 г.";

·           Обособена позиция №2: Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия  по ПРСР 2014­- 2020 г."


Срок за получаване на оферти 15.03.2019 г.; 17,00 ч.


Документи
29542019111802_Обявление.pdf
30002019111802_Решение(2).pdf
30092019111802_Раздел I - Указания за подготовка на офертите(1).pdf
30152019111802_Раздел II -Методика за оценка на офертите.pdf
30212019111802_Раздел ІІІ -Техническа спецификация СМР.pdf
30282019111802_Раздел IV-Проект на договор ОП1.pdf
30332019111802_Раздел IV-Проект на договор ОП2.pdf
30402019111802_Раздел V Указания за подготовка на образците.pdf
30462019111802_Образци.rar
31132019111802_проект улици.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2019-03-08 10:30:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-04-02 09:45:00
Протокол №1 2019-05-03 12:00:00
Приложения към Протокол №1 2019-05-03 12:05:00
Протокол №2 2019-05-03 12:10:00
Протокол №3 2019-05-03 12:15:00
Решение ОП №1 2019-05-03 12:20:00
Решение ОП №2 2019-05-03 12:25:00
Доклад 2019-05-03 12:20:00
Договор ОП 2 2019-07-01 09:00:00
Договор ОП 1 част I 2019-07-01 13:00:00
Договор ОП 1 част II 2019-07-01 13:05:00
Договор ОП 1 част III 2019-07-01 13:25:00
Обявление за възложена поръчка ОП 1 2019-07-01 14:00:00
Обявление за възложена поръчка ОП 2 2019-07-01 14:05:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 2 2020-02-10 13:55:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 1 2021-03-22 16:15:00

<-- Обратно към поръчки