Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ) за зареждане на автомобили, собственост на Община Долна Митрополия по райони на обслужване, за срок от 2 години.“

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2019-03-01 15:43:42
№ 20190301qtEX1459028

Описание:

„Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ) за зареждане на МПС, собственост на Община Долна Митрополия по райони на обслужване, за срок от 2 години.“

Обществената поръчка включва пет обособени позиции както следва:
1. Обособена позиция №1- Покупка на горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции на територията на цялата страна. В предмета на поръчката се включва покупка на Дизелово гориво - 8000 л.(+/- 10%); 2.Обособена позиция №2- Покупка на горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване гр.Тръстеник, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н – 12 100 л., Дизелово гориво – 6 400 л.(+/- 10%) и Газ – 1 800 л. (+/- 10%); 3. Обособена позиция №3- Покупка на горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване с.Подем, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н – 2 800 л.;  Дизелово гориво  7 700 л.(+/- 10%) и Газ – 1 100 л.(+/- 10%); 4. Обособена позиция №4 - Покупка на горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване гр.Долна Митрополия, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н – 1 000 л. и Дизелово гориво 5 788 л.(+/- 10%); 5.Обособена позиция №5- Покупка на горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване с. Крушовене, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н – 4 900 л. (+/- 10%) и Дизелово гориво 2 500 л.(+/- 10%);
 1. Обособена позиция №1- Покупка на горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции на територията на цялата страна. В предмета на поръчката се включва покупка на Дизелово гориво - 8000 л.(+/- 10%); 2.Обособена позиция №2- Покупка на горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване гр.Тръстеник, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н – 12 100 л., Дизелово гориво – 6 400 л.(+/- 10%) и Газ – 1 800 л. (+/- 10%); 3. Обособена позиция №3- Покупка на горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване с.Подем, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н – 2 800 л.;  Дизелово гориво  7 700 л.(+/- 10%) и Газ – 1 100 л.(+/- 10%); 4. Обособена позиция №4 - Покупка на горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване гр.Долна Митрополия, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н – 1 000 л. и Дизелово гориво 5 788 л.(+/- 10%); 5.Обособена позиция №5- Покупка на горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване с. Крушовене, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н – 4 900 л. (+/- 10%) и Дизелово гориво 2 500 л.(+/- 10%);


 Посочените по-горе количества са ориентировъчни и е изчислени на база минал период, които количества Купувача ще усвоява според нуждите си, а съответния Продавач няма да търси отговорност ако не се усвои в цялост.Документи
14272019011603_Решение горива.pdf

ПубликацияДата
Договор 2019-03-22 14:25:00
Договор РД-12-48 от 01.04.2019г. 2019-04-01 10:00:00
Договор РД-12-47 от 01.04.2019г. 2019-04-01 10:05:00
Договор РД-12-46 от 01.04.2019г. 2019-04-01 10:10:00
Обявление за възложена поръчка 2019-11-13 11:05:00
Прекратяване на Договор РД-12-46/01.04.2019 г. 2020-02-11 11:00:00
Обявление за приключване на договор РД-12-46 2020-02-27 10:25:00
Обявление за приключване на Договор № РД-12-48/01.04.2019г. 2021-04-23 16:40:00
Обявление за приключване на договор РД-12-47/01.04.2019Г. 2021-04-23 16:45:00

<-- Обратно към поръчки