Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г.

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-03-19 16:45:17
№ 20190319mpsP1477842

Описание:
В обхвата на поръчката са включени дейности по упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях, а именно:

                  гр. Тръстеник, община Долна Митрополия  


-  ул. „Св.св. Кирил и Методий“ и тротоарите към нея;


-  ул. „Митко Палаузов“ и  тротоарите към нея;

-  ул. „Юри Гагарин“  и тротоарите към нея;

-  ул. „Ф. Александров“ и тротоарите към нея;

  гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия  

- ул. „Трети март“;

Документи
41142019191603_Решение.pdf
41222019191603_Обявление.pdf
41292019191603_Раздел I - Указания за подготовка на офертите.pdf
41372019191603_Раздел II -Методика за оценка на офертите.pdf
41462019191603_Раздел III -Техническа спецификация надзор.pdf
41532019191603_Раздел IV - Указания за подготовка на образците(1).pdf
42002019191603_Раздел V-Проект на договор.pdf
42062019191603_образци.rar
42582019191603_проект улици.rar

ПубликацияДата
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2019-05-02 09:05:00
Протокол №1 2019-05-23 13:00:00
СПРАВКИ ОТНОСНО ПОСТАВЕНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРОТОКОЛ №1 2019-05-23 13:05:00
Протокол №3 2019-05-23 13:20:00
Решение 2019-05-23 13:50:00
Протокол №2 2019-05-23 13:10:00
Договор 2019-07-01 10:55:00
Обявление за възложена поръчка 2019-07-02 11:25:00
Обявление за приключване на договор 2021-03-22 16:05:00

<-- Обратно към поръчки