Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Възстановяване на ул. „Вит“, с. Подем и изграждане на система за предпазване от дъждовните води“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-03-22 16:26:50
№ 20190322hISV1481238

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия  в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе процедура на публично състезани за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Възстановяване на ул. „Вит“, с. Подем и изграждане на система за предпазване от дъждовните води“.
Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като избрания изпълнител следва да извърши предвидените в одобрения инвестиционен проект строителни дейности за реконструкция и възстановяване на ул. Вит в с.Подем, община Долна Митрополия.

Етапност на изпълнение на строителството по проекта.
За реализирането на проекта е осигурено частично финансиране.
Предвид това строителството на обекта е разделено и ще се осъществи на два етапа както следва:
-    І етап „Възстановяване на ул. „Вит“, с. Подем – пътни работи“
-    ІІ етап „Възстановяване на ул. „Вит“, с. Подем - изграждане на система за предпазване от дъждовните води»

 Предвидените за изпълнение видове работи по двата етапа на строителството са разделени от Проектанта и Възложителя в отделни Количествени сметки /КС/.
През първи етап ще се изпълнят видове работи съгласно КС I-ви етап на Възложителя.
Втория етап на строителството по проекта се поставя под условие за “отложено изпълнение”, съгласно предвидената в чл. 114 от ЗОП възможност, поради обективна липса на финансов ресурс към момента на обявяването на настоящата  процедура.  
Неговото изпълнение ще започне след осигуряване от Възложителя на необходимите финансови средства за изпълнението му.

Срок за подаване на оферти - 12.04.2019 г.; 17,00 часа


Документи
25322019221603_Решение АОП.pdf
26032019221603_Обявление АОП.pdf
26112019221603_Раздел I - Указания за подготовка на офертите(1).pdf
26162019221603_Раздел II -Методика за оценка на офертите.pdf
26262019221603_Раздел ІІІ -Техническа спецификация СМР.pdf
27042019221603_Раздел IV-Проект на договор.pdf
27152019221603_Образци.rar
27472019221603_Проект улица Подем.rar

ПубликацияДата
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2019-04-24 11:25:00
Протокол №1 2019-05-09 10:00:00
Протокол №2 2019-05-09 10:05:00
Протокол №3 2019-05-09 10:10:00
Решение 2019-05-09 10:20:00
Договор 2019-06-03 09:25:00
Обявление за възложена поръчка 2019-06-03 16:05:00
Обявление за приключен договор 2020-07-07 16:41:00

<-- Обратно към поръчки