Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Организиране на информация и публичност в изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, съгласно Договор № BG05M9OP001-2.018-0033-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансир

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-06-03 10:24:15
№ 20190603NqsC1517239

Описание:

Предметът на обществената поръчка е осъществяване на дейности за информация и публичност във връзка с реализирането на проект: „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, съгласно Договор  № BG05M9OP001-2.018-0033-С01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз и включва следните дейности:

Ø  Провеждане на две пресконференции /встъпителна и заключителна/ – първата по повод стартирането на проекта, а втората - при приключване на проекта за оповестяване на резултатите от него;

Ø  Изработване на информационни табели – 9 броя;

Ø  Изготвяне на папки – 500 броя;

Ø  Изготвяне на химикалки – 500 броя;

Ø  Изготвяне на ключодържатели – 200 броя;

Ø  Изработване на шапки с визуализационен елемент – 200 броя;


Документи
34192019031406_Info AOP.pdf
34242019031406_Obqva.pdf
34272019031406_proekto-dogovor.pdf
34312019031406_Teh. specifikaciq.pdf
34582019031406_Ulkazanaiq za podgotovka na obrazcite.pdf
35092019031406_Образци.docx

ПубликацияДата
Протокол №1 2019-06-19 10:05:00
СПРАВКИ ОТНОСНО ПОСТАВЕНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРОТОКОЛ №1 2019-06-19 10:00:00
Протокол №2 2019-07-08 16:15:00
Договор 2019-07-30 14:05:00

<-- Обратно към поръчки