Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Бетониране на улична мрежа в населени места от територията на община Долна Митрополия

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-06-10 16:08:30
№ 20190610HVhf1527625

Описание: Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Бетониране на улична мрежа в населени места от територията на община Долна Митрополия“
  Предметът на поръчката включва следните подобекти:
1.    Подобект №1: Ремонт на ул. "Никола Дъбовянов"в с. Байкал  от ОТ72 до ОТ49;   
2.    Подобект №2: Ремонт на  ул."Стара Планина" в с.Байкал от ОТ49 до ОТ50;   
3.    Подобект №3: Ремонт на ул."Коста Златарев"  в с.Брегаре ОТ75 до ОТ76;   
4.    Подобект №4: Ремонт на улица "Граф Игнатиев" в с.Горна Митрополия от ОТ73 до ОТ35;   
5.    Подобект №5: Ремонт на ул."В.Априлов" с.Горна Митрополия от ОТ37  до ОТ35    ;
6.    Подобект №6: Ремонт на ул."Дунав" с.Подем от ОТ1 до ОТ3;   
7.    Подобект №7: Ремонт на ул"Кайлъка" с.Ставерци от ОТ47 до ОТ223;   
8.    Подобект №8: Ремонт улица  "Пирин " в гр.Долна Митрополия от ОТ74 до ОТ61.

Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, съществуващо положение, изисквания към строежите и други изисквания се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на настоящата обява.Документи
11572019101606_Инфо АОП.pdf
12052019101606_Обява улици.pdf
12152019101606_Техническа Спесификация бетониране общински улици.pdf
12232019101606_IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf
12302019101606_obrazci-.rar

ПубликацияДата
Удължаване на срока за събиране на оферти 2019-06-21 09:30:00
Протокол 2019-06-28 16:00:00
Договор 2019-07-04 14:05:00

<-- Обратно към поръчки