Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Преустройство на съществуващ ресторант в Клуб на пенсионера и зала в с.Крушовене УПИ -I,кв.72“.

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-06-27 16:17:35
№ 20190627phiH1552157

Описание:

Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Преустроиство на съществуващ ресторант в Клуб на пенсионера и зала в с.Крушовене УПИ -I,кв.72“.
Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка, на когото Община Долна Митрополия ще възложи изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

Предвидените строително монтажни работи са показани в приложената проектна документация, а количества СМР са подробно описани и количествено измерени в приложената  Количествена сметка, неразделна част от  настоящата обява.

Срок за получаване на оферти - 08.07.2019 г., 17,00 ч.
Отваряне на офертите - 09.07.2019 г., 10,00 ч.


Документи
19282019271606_Инфо АОП.pdf
20252019271606_Обява Крушовене.pdf
22062019271606_проект крушовене.rar
22122019271606_Проект на договор.pdf
44042019011307_Техническа спецификация Крушовене.pdf
34152019221307_образци кр.rar

ПубликацияДата
Удължаване на срока за събиране на оферти 2019-07-09 08:50:00
Протокол 2019-07-22 14:00:00
Договор 2019-07-23 14:45:00

<-- Обратно към поръчки