Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на комбинирани услуги за лицата от целевата група по проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, съгласно Договор № BG05M9OP001-2.018-0033-2014BG05M2OP001-C01 и договор Договор № BG05M9OP001-2.018-0033-С01, финансирани от

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-06-27 13:30:50
№ 20190627vmoA1542184

Описание:

Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:Извършване на комбинирани услуги за лицата от целевата група по проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, съгласно Договор № BG05M9OP001-2.018-0033-2014BG05M2OP001-C01 и Договор  № BG05M9OP001-2.018-0033-С01, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“ по следните 2 обособени позиции:

           Обособени позиция №1: „Избор на туроператор за предоставяне на комплексна логистична услуга – организиране на 4 лагер – обучения и осигуряване на транспорт за целевата група в рамките на проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, договор № BG05M9OP001-2.018-0033-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

          Обособени позиция №2: ,,Организиране и провеждане на мероприятия с целевата група по проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, договор № BG05M9OP001-2.018-0033-2014BG05M2OP001-C01 и договор Договор  № BG05M9OP001-2.018-0033-С01 финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“.


Документи
03562019271406_Информация до АОП.pdf
16122019271406_Obqva.pdf
16182019271406_Техническа спецификация.pdf
16232019271406_Договор - обособена позиция 1.pdf
16262019271406_Договор - обособена позиция 2.pdf
16312019271406_Образци.rar

ПубликацияДата
Удължаване на срока за събиране на оферти 2019-07-09 08:50:00
Протокол 2019-07-16 16:25:00
Договор ОП 2 2019-07-26 09:45:00
Договор ОП 1 2019-08-06 14:10:00

<-- Обратно към поръчки