Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Предоставяне на консултански услуги за управление на проекти, финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-07-02 15:00:00
№ 20190702AeIj1566049

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия  в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание с предмет: „Предоставяне на консултански услуги  за управление на проекти, финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции“, както следва:

-    Обособена позиция №1: „Предоставяне на консултански услуги  за управление на проект: „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на територията на община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г.“
-    Обособена позиция №2: „Предоставяне на консултански услуги  за управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия по ПРСР 2014-2020 г.“

Обект на поръчката е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка за всяка една от обособените позиции следва да подпомогне администрацията на Община Долна Митрополия в процеса на управлението, мониторинга и отчитането на изпълнението на дейностите по проектите, включени в обхвата на поръчката..

Срок за получаване на оферти - 22.07.2019 г.; 17,00 ч.


Документи
23082019021507_Reshenie.pdf
23142019021507_Obqvlenie.pdf
23212019021507_Раздел I - Указания за подготовка на офертите.pdf
23282019021507_Раздел II -Методика за оценка на офертите.pdf
23342019021507_Раздел III - Техническа спецификация консулт.pdf
23422019021507_Образец IV - Договор проект.pdf
23492019021507_Раздел V - Образци.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2019-07-18 15:00:00
Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП 2019-08-06 10:00:00
Протокол №1 2019-08-09 16:00:00
Протокол №2 2019-08-09 16:05:00
Протокол №3 2019-08-09 16:10:00
Решение ОП №1 2019-09-02 16:50:00
Решение ОП №2 2019-09-02 16:55:00
Договор ОП 1 2019-10-23 09:10:00
Договор ОП 2 2019-10-23 09:25:00
Обявление за възложена поръчка ОП 1 2019-10-28 15:00:00
Обявление за възложена поръчка ОП 2 2019-10-28 15:30:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 2 2021-03-22 16:10:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 1 2021-03-29 16:55:00

<-- Обратно към поръчки