Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изготвяне на окончателен технически проект и упражняване на последващ авторски надзор по проект „Tourism as a bond of perspective development of border region“ („Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“), e-MS код ROBG-568,

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-07-05 14:39:20
№ 20190705aFDC1574397

Описание:

Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на окончателен технически проект и упражняване на последващ авторски надзор на обект „Консервация, частична реставрация и социализация на римска крайпътна станция „Ad Putea“, с. Рибен, Община Долна Митрополия, област Плевен“  по проект „Tourism as a bond of perspective development of border region“ („Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“), e-MS код ROBG-568, финансиран по Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria чрез Европейския фонд за регионално развитие”.


Документи
26472019051507_Инфо АОП.pdf
26562019051507_Техническа спецификация.pdf
26592019051507_Договор проект.pdf
27112019051507_Образци.rar
27402019051507_Идейни проекти.rar
12162019051607_Oбява.pdf

ПубликацияДата
Удължаване на срока за събиране на оферти 2019-07-16 08:50:00
Протокол 2019-07-24 16:10:00
Договор 2019-08-27 16:00:00

<-- Обратно към поръчки