Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и училища на територията на Община Долна Митрополия по обособени позиции“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-07-22 11:04:09
№ 20190716bmMS1586751

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на общинските детски заведения и училища на територията на Община Долна МитрополияОбособена позиция № 1: Месо и месни продукти
Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти
Обособена позиция № 3: Риба, рибни продукти и други морски храни
Обособена позиция № 4: Яйца
Обособена позиция № 5: Масла и мазнини
Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа
Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива
Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти.
Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. Обектите, до които ще се доставят хранителните продукти са описани в Техническата спецификация.
Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор.

Срок за получаване на оферти - 21.08.2019 г. ; 17,00 ч.


Документи
33172019180907_Решение.pdf
33302019180907_Обявление.pdf
33412019180907_Раздел I Указания за подготовка на офертите .pdf
33482019180907_Раздел II Методика за оценка на офертите.pdf
33552019180907_Раздел III Техническа спецификация.pdf
34002019180907_Раздел IV Проект на договор.pdf
34212019180907_образци.rar

ПубликацияДата
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2019-08-23 08:50:00
Протокол №1 2019-09-03 14:00:00
Решение ОП №1 2019-09-03 14:10:00
Решение ОП №2 2019-09-03 14:20:00
Решение ОП №3 2019-09-03 14:25:00
Решение ОП №4 2019-09-03 14:30:00
Решение ОП №5 2019-09-03 14:40:00
Решение ОП №6 2019-09-03 14:50:00
Решение ОП №8 2019-09-03 15:00:00
Решение ОП №9 2019-09-03 16:25:00
Решение ОП №7 2019-09-03 14:55:00
Протокол №2 2019-09-03 14:05:00
Договор ОП 1 2019-10-01 09:00:00
Договор ОП 2 2019-10-01 09:05:00
Договор ОП 3 2019-10-01 09:10:00
Договор ОП 4 2019-10-01 09:20:00
Договор ОП 5 2019-10-01 09:25:00
Договор ОП 6 2019-10-01 09:45:00
Договор ОП 8 2019-10-01 10:30:00
Договор ОП 9 2019-10-01 10:50:00
Обявление за възложена поръчка ОП 1 2019-10-09 13:00:00
Обявление за възложена поръчка ОП 2 2019-10-09 13:05:00
Обявление за възложена поръчка ОП 3 2019-10-09 13:10:00
Обявление за възложена поръчка ОП 4 2019-10-09 13:15:00
Обявление за възложена поръчка ОП 5 2019-10-09 16:00:00
Обявление за възложена поръчка ОП 6 2019-10-09 16:05:00
Обявление за възложена поръчка ОП 7 2019-10-09 16:10:00
Обявление за възложена поръчка ОП 8 2019-10-09 16:20:00
Обявление за възложена поръчка ОП 9 2019-10-09 16:30:00
Договор ОП 7 2019-10-01 09:50:00
Обявление за приключване на договор ОП 1 2021-11-03 16:15:00
Обявление за приключване на договор ОП 2 2021-11-03 16:25:00
Обявление за приключване на договор ОП 3 2021-11-03 16:30:00
Обявление за приключване на договор ОП 4 2021-11-03 16:35:00
Обявление за приключване на договор ОП 5 2021-11-03 16:35:00
Обявление за приключване на договор ОП 6 2021-11-03 16:40:00
Обявление за приключване на договор ОП 7 2021-11-03 16:45:00
Обявление за приключване на договор ОП 8 2021-11-03 16:50:00
Обявление за приключване на договор ОП 9 2021-11-03 16:55:00

<-- Обратно към поръчки