Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии на територията на Община Долна Митрополия по обособени позиции ”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-07-24 13:05:00
№ 20190719sIZk1592506

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на бюджетна дейност „Домашен социален патронаж и трапезарии“ в Община Долна Митрополия, със следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти
Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти
Обособена позиция № 3: Риба, рибни продукти и други морски храни
Обособена позиция № 4: Яйца
Обособена позиция № 5: Масла и мазнини
Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа
Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива
Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти.

Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. Обектите, до които ще се доставят хранителните продукти са описани в Техническата спецификация.
Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор.

Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции.

Срок за получаване на оферти - 26.08.2019 г.; 17,00 ч.


Документи
10272019241607_Решение АОП.pdf
10372019241607_Обявление АОП.pdf
10442019241607_Раздел I - Указания за подготовка на офертите ДСП.pdf
10512019241607_Раздел II Методика за оценка на офертите.pdf
11012019241607_Раздел III - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ДСП и тр..pdf
11072019241607_Раздел IV - Проект на договор.pdf
45272019071608_образци.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 2019-09-12 14:00:00
СПРАВКИ ОТНОСНО ПОСТАВЕНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРОТОКОЛ №1 2019-09-12 13:55:00
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2019-09-25 09:00:00
Протокол №2 2019-10-08 14:00:00
СПРАВКИ ОТНОСНО ПОСТАВЕНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРОТОКОЛ №2 2019-10-08 14:05:00
Протокол №3 2019-10-08 14:10:00
Решение №1 2019-10-08 14:20:00
Решение ОП №2 2019-10-08 14:25:00
Решение ОП №3 2019-10-08 14:30:00
Решение ОП №4 2019-10-08 14:35:00
Решение ОП №5 2019-10-08 14:40:00
Решение ОП №6 2019-10-08 14:45:00
Решение ОП №7 2019-10-08 14:50:00
Решение ОП №8 2019-10-08 14:55:00
Решение ОП №9 2019-10-08 15:00:00
Договор ОП 1 2019-10-30 09:00:00
Договор ОП 2 2019-10-30 09:05:00
Договор ОП 3 2019-10-30 09:10:00
Договор ОП 4 2019-10-30 09:15:00
Договор ОП 5 2019-10-30 09:20:00
Договор ОП 6 2019-10-30 09:25:00
Договор ОП 7 2019-10-30 09:30:00
Договор ОП 8 2019-10-30 09:40:00
Договор ОП 9 2019-10-30 09:45:00
Обявление за възложена поръчка ОП 1 2019-11-11 10:00:00
Обявление за възложена поръчка ОП 2 2019-11-11 10:05:00
Обявление за възложена поръчка ОП 3 2019-11-11 10:10:00
Обявление за възложена поръчка ОП 4 2019-11-11 10:15:00
Обявление за възложена поръчка ОП 5 2019-11-11 10:20:00
Обявление за възложена поръчка ОП 6 2019-11-11 10:25:00
Обявление за възложена поръчка ОП 7 2019-11-11 10:30:00
Обявление за възложена поръчка ОП 8 2019-11-11 10:35:00
Обявление за възложена поръчка ОП 9 2019-11-11 10:40:00
Обявление за приключване на договор за ОП 1 2021-11-26 15:00:00
Обявление за приключване на договор за ОП 2 2021-11-26 15:00:00
Обявление за приключване на договор за ОП 3 2021-11-26 15:05:00
Обявление за приключване на договор за ОП 4 2021-11-26 15:05:00
Обявление за приключване на договор за ОП 5 2021-11-26 15:05:00
Обявление за приключване на договор за ОП 6 2021-11-26 15:10:00
Обявление за приключване на договор за ОП 7 2021-11-26 15:10:00
Обявление за приключване на договор за ОП 8 2021-11-26 15:15:00
Обявление за приключване на договор за ОП 9 2021-11-26 15:15:00

<-- Обратно към поръчки