Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Долна Митрополия за кандидатстване с проекти по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от о

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-07-30 16:32:36
№ 20190730ZeFf1603560

Описание:

Община Долна Митрополия ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Долна Митрополия за кандидатстване с проекти по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник" и последващо упражняване на авторски надзор по четири обособени позиции":

·        Обособена позиция № 1- „Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в  гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“;

·        Обособена позиция № 2 - „Изграждане на детски площадки в с. Горна Митрополия, с. Подем, с. Брегаре и с. Рибен, община Долна Митрополия“

·        Обособена позиция № 3 - „Изграждане на тенис кортове в гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“

·        Обособена позиция №  4 - „Изграждане на спортни площадки за стрийт фитнес в с. Биволаре, с. Комарево, с. Божурица и с. Байкал, община Долна Митрополия“

 

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и необходимите кадри за изпълнението на поръчката.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на последващ авторски надзор на следните обекти:

·        Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в  гр. Тръстеник, община Долна Митрополия;

·         Изграждане на детски площадки в с. Горна Митрополия, с. Подем, с. Брегаре и с. Рибен, община Долна Митрополия;

·        Изграждане на тенис кортове в гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия

·        Изграждане на спортни площадки за стрийт фитнес в с. Биволаре, с. Комарево, с. Божурица и с. Байкал, община Долна Митрополия

 

Участниците в настоящата обществена поръчка могат да подават оферти за една, за повече от една или за всички обособени позиции.

Пълно описание на предмета на поръчката  по обособени позиции е подробно представено в Техническата спецификация.


Документи
38072019301607_Инфо АОП.pdf
38132019301607_Obqva.pdf
38162019301607_техническа спецификация.pdf
38232019301607_Договор проект.pdf
38332019301607_Документация.rar

ПубликацияДата
Удължаване на срока за събиране на оферти 2019-08-12 09:30:00
Протокол 2019-08-26 14:30:00
Договор ОП 1 2019-09-04 09:00:00
Договор ОП 2 2019-09-04 09:05:00
Договор ОП 3 2019-09-04 09:25:00
Договор ОП 4 2019-09-04 09:55:00

<-- Обратно към поръчки