Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Извършване на СМР за ремонт на общински пътна и улична мрежа на територията на община Долна Митрополия чрез асфалтиране на компрометирани участъци

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-08-07 16:25:46
№ 20190807hgvN1619267

Описание:

Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР за ремонт на общински пътна и улична мрежа на територията  на община Долна Митрополия чрез асфалтиране на компрометирани участъци“.
  Предметът на поръчката включва следните подобекти:
1.    Подобект № 1 Ремонт общински път Славовица PVN 1020/II-11, Гиген-Искър-Граница общ.(Гулянци-Д.Митрополия) от км.6+635 до км.13+500;
2.    Подобект № 2 : „Ремонт общински път Горна Митрополия PVN 1047/III-18,Д.Митрополия-Ясен/-Г.Митрополия-Граница общ.(Д.Митрополия-Искър)-Староселци/III 137/ от км.0+000 до 5+200“;
3.    Подобект № 3 : „Ремонт на ул."Раковски" в с.Биволаре от ОТ50 до ОТ34“;
4.    Подобект № 4 : „Ремонт на ул."В.Левски" в с.Биволаре от ОТ55 до ОТ44    „;
5.    Подобект № 5 : „Текущ ремонт ул. „Нова“ в с. Биволаре“.
6.    Подобект № 6 : „Ремонт на ул."Мусала" в с.Божурица от ОТ 137 до ОТ 149     “;
7.    Подобект № 7 : „Ремонт на ул."Гранит" с.Комарево от ОТ352 до ОТ354“;
8.    Подобект № 8 : „Ремонт на ул."Св.Св.Кирил и Методий" с.Ореховица от ОТ103 до ОТ122“;
9.    Подобект № 9 : „Ремонт уа ул."Васил Левски" с.Победа от ОТ10 до ОТ3“;
10.    Подобект № 10: „Ремонт на ул."24-ти Май" с.Победа от ОТ15 до ОТ17“;

Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, съществуващо положение, изисквания към строежите и други изисквания се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на настоящата обява.

Срок за получаване на оферти -  19.08.2019 г.(понеделник); 17:00ч.


Документи
26022019071608_Info AOP.pdf
26112019071608_Обява.pdf
26372019071608_Техническа спецификация асфалт.pdf
26432019071608_ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf
26502019071608_образци.rar

ПубликацияДата
Удължаване на срока за събиране на оферти 2019-08-20 08:45:00
Протокол 2019-08-26 13:25:00
Договор 2019-09-03 13:45:00

<-- Обратно към поръчки