Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Закупуване на автомобили за нуждите на община Долна Митрополия по две обособени позиции“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-10-23 15:50:08
№ 20191023CxeQ1699413

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал.2 , т. 2 от ЗОП – публично състезание с предмет: „Закупуване на автомобили за нуждите на община Долна Митрополия по две обособени позиции“
Обособена позиция №1: ,,Закупуване на автомобил за нуждите на предоставяната мобилна услуга по проект „Патронажни грижи за независим и достоен живот в Община Долна Митрополия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“;
Обособена позиция №2: ,,Закупване на лек автомобил за нуждите на Център за обществена подкрепа – община Долна Митрополия.
В обхвата на всяка обособена позиция е включена доставката на по един брой, фабрично нов, неупотребяван автомобил, както следва:
-    За обособена позиция №1 - Доставка на 1 (един) брой автомобил, тип пътнически специализиран /миниван , в който е обособено мин. едно място за инвалид с инвалидна количка;
-    За обособена позиция №2 - Доставка на 1 (един) брой лек автомобил, тип пътнически/ Седан/Хеджбек/ Комби.
Автомобилите следва да отговаря на минималните технически характеристики или еквивалентни на тях, посочени в одобрената Техническа спецификацияза съответната обособена позиция.
Срок за получаване на оферти - 12.11.2019 г.; 17,00 часа


Документи
02102019231710_Reshenie AOP koli.pdf
02182019231710_Obqvlenie AOP koli.pdf
02432019231710_Раздел I. Указания за подготовка на офертите.pdf
02492019231710_Раздел II.1 Техническа спецификация ОП1.pdf
02552019231710_Раздел II.2 Техническа спецификация ОП2.pdf
03012019231710_Раздел III.1 Проект на договор ОП1.pdf
03072019231710_Раздел III.2 Проект на договор ОП2.pdf
03152019231710_ОБРАЗЦИ ОП1.rar
03222019231710_ОБРАЗЦИ ОП2.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 2019-12-10 16:25:00
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП /отваряне на ценови предложения/ 2019-12-19 13:25:00
Протокол №2 2020-01-13 12:00:00
Протокол №3 2020-01-13 12:05:00
Протокол №4 2020-01-13 12:10:00
Решение ОП №1 2020-01-13 12:20:00
Решение ОП №2 2020-01-13 12:25:00
Договор ОП 1 2020-02-18 14:00:00
Договор ОП 2 2020-02-18 14:05:00
Обявление за възложена поръчка ОП 1 2020-02-18 15:50:00
Обявление за възложена поръчка ОП 2 2020-02-18 15:55:00
Обявление за приключен Договор по ОП1 2020-07-07 16:43:00
Обявление за приключен договор по ОП2 2020-07-07 16:44:00

<-- Обратно към поръчки