Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Консултантски услуги за управление на проекти финансирани по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-01-08 10:36:55
№ 20200108AYtL1743584

Описание:

„Консултантски услуги  за управление на проекти финансирани по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции“, както следва:

Ø  Обособена позиция №1: „Консултантски услуги свързани с управление на проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ по ПРСР 2014-2020 год.“

Ø  Обособена позиция №2: „Консултантски услуги по управление на проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ-Х, кв. 33, гр. Долна Митрополия" по ПРСР 2014-2020 г.“


Документи
00302020081201_1. Решение за откриване - до АОП.pdf
00332020081201_2. Обявление до АОП.pdf
00502020081201_3. Техническа спецификация.pdf
00542020081201_4. Методика за оценка.pdf
00582020081201_5. Указания за подготовка на офертите.pdf
01032020081201_6. Проект на договор - Образец № 5.pdf
01062020081201_7. Образци.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 2020-03-11 13:10:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП /ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ 2020-05-15 10:30:00
Протокол №2 2020-06-25 16:30:00
Протокол №3 2020-06-25 16:35:00
Решение избор на изпълнител ОП1 2020-06-25 16:40:00
Решение избор на изпълнител ОП2 2020-06-25 16:45:00
Договор ОП1 2020-07-29 15:00:00
Договор ОП2 2020-07-29 15:10:00
Обявление за възложена поръчка ОП 1 2020-07-30 16:20:00
Обявление за възложена поръчка ОП 2 2020-07-30 16:25:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 2 2021-11-22 17:05:00
Обявление за приключване на договор ОП 1 2022-09-26 14:10:00

<-- Обратно към поръчки