Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Упражняване на строителен надзор на обекти: 1. „Благоустрояване на централен градски площад на гр. Долна Митрополия“; 2. „Реконструкция на централен площад в гр. Тръстеник“ по ПРСР 2014-2020 г.

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2020-01-10 10:18:36
№ 20200110ezlG1755843

Описание:

Предмет на обществената поръчка са консултантски услуги, които включват изпълняване функциите на Консултант, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) за упражняване на строителен надзор на два обекта включени в проекта, а именно: Обект 1. „Благоустрояване на централен градски площад на гр. Долна Митрополия“ и Обект 2. „Реконструкция на централен площад в гр. Тръстеник“ по ПРСР 2014-2020 г.

В обхвата на работата на Изпълнителя се включват следните основни дейности:

Ø  Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обектите, до приемането и въвеждането им в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания; 

Ø  Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;

Ø  Дейност 3. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. за обектите или за съответната част от тях, ако се извърши поетапно предаване на части от строителните договори.

 

Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, изисквания към тяхното изпълнение и други изисквания се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на настоящата обява.


Документи
00392020101601_1. Инфо АОП.pdf
00462020101601_2. Обява.pdf
00482020101601_3. Техническа спецификация.pdf
00522020101601_4. Проект на договор.pdf
00552020101601_образци.rar

ПубликацияДата
Инвестиционен проект- площад гр. Долна Митрополи 2020-01-10 11:05:00
Инвестиционен проект- площад гр. Тръстеник 2020-01-10 11:05:00
Предоставяне на разяснения по чл. 189 от ЗОП 2020-01-16 08:40:00
Протокол №1 2020-03-12 16:00:00
Протокол №2 2020-03-12 16:10:00
Договор 2020-04-08 14:00:00

<-- Обратно към поръчки