Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Възстановяване на ул. „Трети март“, с. Ставерци, община Долна Митрополия“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-01-29 15:39:42
№ 20200129vuHQ1764765

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия  в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе процедура на публично състезани за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Възстановяване на ул. „Трети март“, с. Ставерци, община Долна Митрополия“.
Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като избрания изпълнител следва да извърши предвидените в одобрения инвестиционен проект строителни дейности за реконструкция и възстановяване на ул. „Трети март“ в с.Ставерци, община Долна Митрополия.
Конкретните видове и количества СМР за изграждането на обекта, както и изискванията за  изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от Документацията за участие.


Срок за подаване на оферти - 18.02.2020 г.; 17,00 часа


Документи
40402020291501_Решение АОП.pdf
40462020291501_Обявление АОП.pdf
40572020291501_Раздел I - Указания за подготовка на офертите.pdf
41042020291501_Раздел II -Методика за оценка на офертите.pdf
41102020291501_Раздел ІІІ -Техническа спецификация СМР.pdf
41162020291501_Раздел IV-Проект на договор.pdf
41252020291501_Образци.rar
41432020291501_проект.rar

ПубликацияДата
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП /отваряне на ценови предложения/ 2020-02-25 14:30:00
Протокол №1 2020-03-06 15:00:00
Протокол №2 2020-03-06 15:05:00
Протокол №3 2020-03-06 15:10:00
Решение 2020-03-06 16:00:00
Договор 2020-04-01 14:00:00
Обявление за възложена поръчка 2020-05-11 15:30:00
Обявление за приключване на договор 2021-01-14 16:45:00

<-- Обратно към поръчки