Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Бетониране на улична мрежа в с. Ореховица и с.Славовица, община Долна Митрополия“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2020-06-05 12:10:43
№ 20200605PuBT1875148

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е извършване на строително монтажни работи, свързани с ремонт на улична мрежа в населени места на Община Долна Митрополия  с цел възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на улиците и подобряване носимоспособността на настилката.
В обхвата на поръчката са включени следните подобекти:
•    Подобект 1:  Ремонт на улица от О.Т 243 през О.Т 241 и О.Т 258 до гробищен парк в с.Ореховица                            
•     Подобект 2 : Ремонт на улица от ОТ 21 до гробищен парк, с.Славовица.

Срок на подаване на оферти - 15.06.2020 г. , 17,00 часа.


Документи
15342020051206_Инфо АОП.pdf
15432020051206_Обява АОП.pdf
15502020051206_Техническа спецификация.pdf
15572020051206_Проект на договор.doc.pdf
46492020051206_ОБРАЗЦИ бетонови улици.rar

ПубликацияДата
Протокол 2020-07-02 09:30:00
Договор 2020-07-06 14:58:00

<-- Обратно към поръчки