Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на техника и оборудване по проект "Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality" („Съвместни инвестиции в областта на спешните ситуации в Окръжен съвет Олт и Община Долна Митропо

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-15 11:30:00
№ 20200612gPtc1887594

Описание:

Предмет на обществената поръчка е Доставка на техника и оборудване по проект "Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality" („Съвместни инвестиции в областта на спешните ситуации в Окръжен съвет Олт и Община Долна Митрополия“), e-MS code: ROBG-244, финансиран по Програма “INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ по обособени позиции, както следва:
• ОП № 1: „Доставка на фабрично нови специализирани машини, техника и оборудване: багер товарач, колесен трактор с инвентар, автовишка, машина за раздробяване на дървесина, мини челен товарач и роторен снегорин“;
 • ОП № 2: „Доставка на фабрично нов високопроходим автомобил“;
• ОП № 3: „Доставка на два броя фабрично нови моторни шейни“
• ОП № 4: „Доставка на фабрично нова техника: три броя потопяеми помпи за отводняване с маркуч, пет броя моторни триони и пет броя моторни коси /храсторез/“

Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в ЧАСТ II.„Техническата спецификация“, неразделна част от документацията за участие.

Срок за получаване на оферти: 17.07.2020 г., 17,00 часа.


Документи
19382020151806_Решение АОП.pdf
19452020151806_Обявление АОП.pdf
19522020151806_Раздел I. - Указания за подготовка на офертата.pdf
19592020151806_Раздел II -Техническа спецификация.pdf
20062020151806_Раздел III - Методика.pdf
20152020151806_Раздел IV - Проект на договор.pdf
20262020151806_образци.rar

ПубликацияДата
Решение за прекратяване ОП 2 2020-08-25 16:47:00
Решение за прекратяване ОП 3 2020-08-25 16:51:00
Решение за прекратяване ОП 4 2020-08-25 16:51:00
Обявление за прекратяване ОП 2 2020-09-09 16:50:00
Обявление за прекратяване ОП 3 2020-09-09 16:53:00
Обявление за прекратяване ОП 4 2020-09-09 16:54:00
Протокол №1 2020-09-25 16:30:00
Протокол №2 2020-09-25 16:35:00
Решение за прекратяване ОП1 2020-09-25 16:40:00
Обявление за прекратяване ОП 1 2020-10-13 11:14:00

<-- Обратно към поръчки