Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНEН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ № РVN 1047/ ІІІ - 118, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ЯСЕН / ГОРНА МИТРОПОЛИЯ – ГРАНИЦА ОБЩ. ( ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ИСКЪР ) - СТАРОСЕЛЦИ / ІІІ - 137 / ОТ КМ 0 ДО КM 7+310“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-08-31 16:30:00
№ 20150831tQnq495397

Описание:

Обект на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за предоставяне на услуги по изработване на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект: „Рехабилитация  на  общински път  PVN 1047 / III-118 (Долна Митрополия – Ясен) Горна Митрополия – Староселци /III-137/, участък от км 0+000 до км 7+310“.
Проектът следва да бъде изготвен в съответствие с техническото задание, неразделна част от документацията в следните проектански части: „Геодезия” , „Пътна с организация на движението”, „ПБЗ”, „ПУСО“ и  „Сметна документация - КСС”.


Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 10.09.2015 г. от 12:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Документи
44542015311708_Ukazania.pdf
45022015311708_Приложения.doc
45102015311708_dogogvor.docx
45192015311708_skici_shemi.rar
47482015311708_Tehniceska specifikacia.pdf

ПубликацияДата
Протокол 2015-09-11 10:25:00
Договор № РД-12-156 От дата: 2015-09-12 2015-09-28 13:40:00
Плащане по договор №: РД-12-156 От дата: 2015-09-12 2015-10-20 14:31:49

<-- Обратно към поръчки