Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публично състезание: „Извършване на СМР за ремонт на общинска пътна и улична мрежа в населени места от територията на община Долна Митрополия по обособени позиции"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-04-03 16:50:00
№ 20170403DhFx999806

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП открива процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР за ремонт на общинска пътна и улична мрежа в населени места от територията на община Долна Митрополия по обособени позиции.

В поръчката са включени следните обособени позиции:

-       Обособена позиция №1: Извършване на СМР за ремонт на общински пътна и улична мрежа на територията  на община Долна Митрополия чрез асфалтиране на компрометирани участъци

-       Обособена позиция №2: Извършване на СМР за ремонт на улична мрежа в населените места от община Долна Митрополия чрез бетониране на определени участъци;


Срок за подаване на оферти: 02.05.2017 г.


Документи
13092017031804_Решение АОП.pdf
13152017031804_Обявление АОП.pdf
13222017031804_0. Съдържание.pdf
13292017031804_І. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf
13352017031804_II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ.doc
13422017031804_ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ.pdf
13512017031804_IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ОП1.doc
13572017031804_IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ОП2.doc
14102017031804_V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ.pdf
14192017031804_Образец 5-1 КСС - ОП 1 - асфалтиране пътища и улици.xlsx
14272017031804_Образец 5-1 КСС ОП 2 - улици бетон.xlsx
14442017031804_Схеми улици и пътища ОП1.pdf
14512017031804_Схеми улици бетон ОП2.pdf

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2017-04-24 16:30:00
Протокол 1 2017-05-12 15:30:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2017-05-23 12:00:00
Протокол № 2 2017-05-31 16:15:00
Протокол № 3 2017-05-31 16:15:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 1 2017-05-31 16:20:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 2 2017-05-31 16:20:00
Договор за Обособена позиция № 1 2017-07-06 14:35:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позция № 1 2017-07-06 14:40:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 1 2017-12-20 16:20:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 2 2017-12-20 16:20:00
Договор за Обособена позиция № 2 2017-06-27 10:25:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позиция № 2 2017-06-27 11:50:00

<-- Обратно към поръчки