Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на хранителни продукти за функционирането на обществените трапезарии в община Долна Митрополия след 01.12.2017 г. във връзка с операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомаг

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-08-30 16:55:00
№ 20170828qdUt1072701

Описание:

  Доставка на хранителни продукти за функционирането  на обществените трапезарии в община Долна Митрополия след 01.12.2017 г. във връзка с операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България “ по 9 обособени позиции:

Обособена позиция №1: Месо и месни продукти

Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция №4: Яйца

Обособена позиция №5: Масла и мазнини

Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция №8:  Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция №9: Други хранителни продукти

Важно! С Решение за промяна № РД-08-596/11.09.2017 г. Срокът за подаване на оферти е удължен до 16.10.2017 г. - 17,00 ч.


Документи
36492017310908_Решение за откриване на процедурата.pdf
37162017310908_Обявление за поръчка.pdf
37292017310908_Документация.pdf
38052017310908_Техническа спецификация.pdf
38182017310908_Образци на документи.docx
38472017310908_Указания за подготовка на образците на документите.pdf
39462017310908_Проект на договор.pdf
40242017310908_Указания за подготовка на офертите.pdf

ПубликацияДата
Решение за изменение 2017-09-13 14:00:00
Техническа спецификация променена 2017-09-13 14:05:00
Указания за подготовка на офертите променена 2017-09-13 14:10:00
Образци на документи променени 2017-09-13 14:15:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2017-10-18 08:35:00
Протокол № 1 2017-11-08 11:00:00
Протокол № 2 2017-11-08 11:05:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 1 2017-11-08 11:10:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 2 2017-11-08 11:15:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 3 2017-11-08 11:20:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 4 2017-11-08 11:25:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 5 2017-11-08 11:30:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 6 2017-11-08 11:35:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 7 2017-11-08 11:45:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 8 2017-11-11 11:50:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 9 2017-11-11 11:55:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позция № 1 2017-12-15 09:30:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позция № 2 2017-12-15 09:35:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позция № 3 2017-12-15 09:40:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позция № 6 2017-12-15 09:50:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позция № 5 2017-12-15 09:45:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позция № 7 2017-12-15 09:55:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позция № 8 2017-12-15 10:00:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позция № 9 2017-12-15 10:10:00
Договор за Обособена позиция № 1 2017-12-15 08:30:00
Договор за Обособена позиция № 2 2017-12-15 08:35:00
Договор за Обособена позиция № 3 2017-12-15 08:40:00
Договор за Обособена позиция № 5 2017-12-15 08:45:00
Договор за Обособена позиция № 6 2017-12-15 08:50:00
Договор за Обособена позиция № 7 2017-12-15 08:55:00
Договор за Обособена позиция № 8 2017-12-15 09:00:00
Договор за Обособена позиция № 9 2017-12-15 09:05:00
Обявление за приключване на договор за о.п. за ОП № 1 2020-02-07 11:30:00
Обявление за приключване на договор за о.п. за ОП № 2 2020-02-07 11:25:00
Обявление за приключване на договор за о.п. за ОП № 3 2020-02-07 11:20:00
Обявление за приключване на договор за о.п за ОП № 5 2020-02-07 11:15:00
Обявление за приключване на договор за о.п.за ОП № 6 2020-02-07 11:10:00
Обявление за приключване на договор за о.п.за ОП № 7 2020-02-07 11:05:00
Обявление за приключване на договор за о. п. за ОП № 9 2020-02-07 10:55:00
Обявление за приключване на договор за о.п. за ОП № 8 2020-02-07 11:00:00

<-- Обратно към поръчки